Le 10ème anniversaire du Deep coïncide avec la 50ème édition de l'événement, qui se tiendra au JCB Hallde Tokyo le 24 octobre prochain. Voici un petit aperçu de la carte prévue par l'organisation :

DEEP Lightweight Title Bout
- Katsunori Kikuno vs Nobuhiro Obiya

DEEP Welterweight Title Bout
- Yuya Shirai vs Shigetoshi Iwase

Superfights
- Shinya Aoki vs ?
- Sanae Kikuta vs ?
- Ikuhisa Minowa vs ?
- Takafumi Otsuka vs Yoshiro Maeda
- Kazuo Misaki vs Akira Shoji
- Ryo Chonan vs Yoshiyuki Yoshida
- Toshikazu "ISE" Iseno vs Won Sik "Parky" Park
- Daiki "DJ.taiki" Hata vs Tomomi "Taisho" Iwama
- Shoji Maruyama vs Tatsunao Nagakura
- Hidetaka Monma vs Yoshihisa Yamamoto
- Isao Terada vs Yoshiki Harada
- Ryuta Noji vs Hiroshi Nagao

Potentiels participants
Kazunori Yokota, Yoshiyuki Nakanishi, Jutaro Nakao, Shunsuke Inoue, Hiromitsu Kanehara, Hisae Watanabe, Seigo Mizuguchi.